Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer

Dziennik elektroniczny - logowanie

Wpisany przez Mirosław Zaniewicz On 29 września 2014

W związku z aktualizacją platformy szkolnego dziennika elektronicznego użytkownicy muszą na nowo aktywować swoje konta, dotyczy to klas drugich i trzecich. Rodzice uczniów klas pierwszych będą mogli aktywować swoje konta po dodaniu ich adresów email do bazy dziennika przez wychowawcę. Można to zrobić wchodząc na stronę edziennika https://uonetplus.vulcan.net.pl/rybnik gdzie po wybraniu opcji zaloguj się w kolejnym okenu wpisujemy dotychczasowy adres email na który zostało zarejestrowane konto, pole hasło zostawiamy puste i wybieramy przywracanie dostępu. Na adres email zostanie wysłana instrukcja z dalszymi krokami.

logowanie

 

Zebrania rodziców

Wpisany przez Mirosław Zaniewicz On 23 września 2014

Dyrektor Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Rybniku informuje, że zebrania z wychowawcami rodziców uczniów klas drugich i trzecich odbędą się w dniu 25.09.2014 r. o godz. 17.00 Zebranie przedstawicieli Rady Rodziców wszystkich klas odbędzie się 25.09.2014 r. o godz. 18.00 Wychowawców klas pierwszych prosi się o przekazanie informacji przedstawicielom Rady Rodziców w swoich klasach
 

O Szkolnym Muzeum w lokalnej prasie

Wpisany przez Mirosław Zaniewicz On 21 września 2014

W naszym gimnazjum znajduje się Szkolne Muzeum Historii Regionalnej, stworzone zostało ono blisko 15 lat temu przez przez panią Krystynę Kieretę wieloletniego i zasłużonego nauczyciela naszej szkoły. Po odejściu na emeryturę jednak znalazła się w naszej szkole osoba która nie dała temu miejscu zginąć i zajęła się nim a nawet rozwinęła i odświeżyła jego zbiory, tą osobą jest pan Henryk Postawka. O historii oraz dzisiejszych losach tego ważnego dla naszego gimnazjum miejsca napisał tygodnik Nowiny w obszernym artykule z którym można zapoznać się pod tym adresem - ARTYKUŁ.

 

Gimnazjalny Kodeks Walki z Rakiem

Wpisany przez Aneta Kuźnik On 08 września 2014

Choroby nowotworowe nazywane są plagą współczesnego świata, to rosnący problem społeczny. Dane statystyczne nie są optymistyczne , szacuje się, że w najbliższej przyszłości zachoruje co czwarty Europejczyk! Z tego względu komisja europejska wydała Europejski Kodeks Walki z Rakiem, a więc zalecenia jak żyć, by nie zachorować oraz jakie zachowania umożliwią wczesne wykrycie nowotworu.

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2014/2015 w Gimnazjum nr 4 w Rybniku realizowany będzie program innowacji „Gimnazjalny Kodeks Walki z Rakiem" opracowany przez nauczyciela biologii - Anetę Kuźnik.

Program będzie skierowany do uczniów klas trzecich gimnazjum i będzie obejmował szereg działań mających wyjaśnić uczniom trudny temat chorób nowotworowych w najbardziej przystępny sposób, by wzrosła ich świadomość onkologiczna. Głównym celem programu będzie popularyzacja zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, co pozwoli właściwie kształtować prawidłowe nawyki młodych ludzi, tak, by zdrowy styl życia stał się naturalny i aby normą był udział w badaniach profilaktycznych.

Metody i formy realizacji programu będą różnorodne. Wiedzę o nowotworach uczniowie będą zdobywać na lekcjach biologii w ramach zajęć pozalekcyjnych, na lekcjach wychowawczych, a przede wszystkim na spotkaniach z ekspertami z Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej – Curie, Oddziału w Gliwicach, na zajęciach z położną, pielęgniarką i dietetykiem, a także na spotkaniach z członkiem Stowarzyszenia Amazonek. Ponadto uczniowie będą zaangażowani w prowadzenie audycji przez szkolny radiowęzeł, tworzenie wystaw tematycznych, przeprowadzenie akcji wolontariatu. Organizowane będą konkursy dla uczniów, akcje promujące zdrowy tryb życia. Podsumowaniem programu będzie organizacja Tygodnia Promocji Zdrowia w styczniu 2015 roku.

 

Zmiany w planie lekcji

Wpisany przez Mirosław Zaniewicz On 07 września 2014

Proszę o zapoznanie się ze zmianami planu lekcji które zaczynają obowiązywać od jutra tj. 08.09.2014.