Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer

Mamy mistrza!!!

Wpisany przez Jarosław Pańszczyk On 17 stycznia 2014

Na rozegranych 10 stycznia zawodach w tenisie stołowym chłopców nasz uczeń Rafał Klaczka we wspaniałym stylu wywalczył tytuł mistrza Rybnika szkół gimnazjalnych. Brawo!!!

 

Plan lekcji II semestr

Wpisany przez Mirosław Zaniewicz On 17 stycznia 2014

Od 3 lutego 2014 obowiązuje nowy plan lekcji, proszę o zapoznanie się ze zmianami.

 

Innowacja w G4 zaakceptowana

Wpisany przez Ewa Leśnik On 14 stycznia 2014

Informujemy, iż w II półroczu roku szkolnego 2013/2014 rozpocznie się w naszej szkole realizacja Innowacji z edukacji ekologicznej z elementami języka angielskiego w klasach europejskich.

Twórcami innowacji są panie Ewa Koszyk - nauczyciel języka angielskiego oraz Aneta Kuźnik - nauczyciel biologii.

Innowacja jest poszerzeniem oferty edukacyjnej szkoły, a zarazem próbą sprostania oczekiwaniom i wymaganiom ambitniejszych uczniów oraz wspierania ich rozwoju. Stworzona została z myślą o uczniach klas I-III gimnazjum uczęszczających do klasy europejskiej, wykazujących chęć dalszego pogłębiania znajomości języka angielskiego oraz zainteresowanych aktywnym udziałem w działaniach proekologicznych.

Innowacja stwarza doskonałe warunki zarówno do pracy dydaktycznej, jak i wychowawczej. Z jednej strony umożliwia uczniom klasy europejskiej dalsze doskonalenie umiejętności językowych oraz poszerzanie świadomości ekologicznej w sytuacjach pozalekcyjnych, z drugiej umożliwia wspieranie rozwoju uczniów, a jednocześnie uzyskanie skuteczniejszych efektów w relacji do dotychczasowych sposobów, środków i form wychowawczych.

Innowacja uwzględnia szereg działań takich jak badania ankietowe, lekcje wychowawcze, warsztaty ekologiczne, audycje i wystawy tematyczne, konkursy, przedstawienia, turnieje, wycieczki i wiele innych.

 

Odznaka Jakości eTwinning przyznana

Wpisany przez Ewa Leśnik On 19 grudnia 2013

10 grudnia 2013 r. pani Ewa Koszyk oraz uczniowie obecnej klasy 3E otrzymali Krajową Odznakę Jakości eTwinning za projekt European teenagers of the 21st century realizowany w roku szkolnym 2012/2013. Odznaka Jakości przyznawana jest przez Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning tym nauczycielom, których praca w ramach partnerstwa uznawana jest za wyróżniającą w naszym kraju. Ponadto, Odznaka Jakości przyznawana jest nauczycielom za realizację wybitnych projektów eTwinning i wskazuje osiągnięcie określonego krajowego i europejskiego standardu. Celem przyznawania Krajowej Odznaki Jakości jest: wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla szkoły - publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską.

Projekt European teenagers of the 21st century realizowany był w ramach Programu z zakresu wychowania i profilaktyki prozdrowotnej w języku angielskim w klasie europejskiej stworzonego z myślą o uczniach klas I-III gimnazjum jako uzupełnienie treści realizowanych na godzinach wychowawczych. Program zakładał współpracę z inną szkołą europejską oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji zadań. Dzięki innowacyjnym metodom stwarzał zatem doskonałe warunki do pracy wychowawczej, a zarazem umożliwiał uczniom klasy europejskiej dalsze doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Poprzez realizację typowych dla nastolatków zagadnień oraz współpracę z rówieśnikami z zagranicy, uczniowie doskonalili umiejętności i kształtowali postawy niezbędne do sprawnego i odpowiedzialnego funkcjonowania we współczesnym świecie.

 

W programie brała udział klasa 2 E pod opieką wychowawcy, pani Ewy Koszyk (Leśnik). Uczniowie współpracowali ze swoimi rówieśnikami z Gymnázium Malacky na Słowacji realizując projekt European teenagers of the 21st century, czyli Europejscy nastolatkowie 21-go wieku. Projekt miał wymiar wychowawczy i miał na celu poruszenie kwestii życia codziennego nastolatków takich jak zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna, technologia, używki, relacje z innymi oraz problemy nastolatków. Poprzez pracę nad tymi zagadnieniami chcieliśmy, by uczniowie stali się bardziej świadomi korzyści i niebezpieczeńst związanych ze swoim wiekiem. Poprzez dobór odpowiednich zadań chcieliśmy zachęcić ich do bycia bardziej odpowiedzialnymi i bardziej dojrzałymi w swoim życiu. Praca nad zadaniami miała natomiast zachęcić uczniów do dzielenia się z innymi wiedzą, doświadczeniem i kreatywnością. W projekcie wykorzystywane były technologie informacyjno-komunikacyjne, a wszystkie działania gromadzone były na platformie projektu – TwinSpace.

 

Wyloguj się do życia - głosowanie

Wpisany przez Mirosław Zaniewicz On 11 grudnia 2013

Uczniowie naszego gimnazjum biorą udział w akcji "Wyloguj się do życia"  - jest to ogólnopolski projekt społczeczny, który ma za zadanie zwrócić uwagę na problem uzależnienia od sieci. W ramach tego programu został ogłoszony konkurs plastyczny do którego zostały zgłoszone dwie prace z naszej szkoły. Każdy z was może zagłosować na prace waszych koleżanek wchodząc na stronę www.wylogujsie.org/konkurs.